Έργα ανά Κατηγορία

Opus 26, Ten Variations for piano

(Πάνω σ’ ένα θέμα του Άλκη Μπαλτά) 
Τα μέρη: Theme, Lyrico, Romantique, Misty, Movido, Aesthantic, Calmo, Agitato, Obstinato, Fughetta e Sarabanda, Con Anima. 
Γράφτηκε: 2002. Διάρκεια: 13’. Έχει εκτελεσθεί.