Έργα ανά Κατηγορία

Opus 56, Ελληνική Σουίτα, για πιάνο 4 χέρια

Γράφτηκε (εν εξελίξει): 2015. Διάρκεια: 12'.