Έργα ανά Κατηγορία

Opus 41, Orestes

Opus 41a: για φλάουτο 
Opus 41b: για τρομπέτα 
Γράφτηκε: 2007. Διάρκεια: 7’. Έχουν εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί.

Video: http://youtu.be/QG4m5Cbnui8