Έργα ανά Κατηγορία

Opus 3, Lyric Suite - για φλάουτο ή βιολί και κιθάρα

Τα μέρη: Proem, Romantico, Danse Passionante, Phrygian Waltz. 
Γράφτηκε: 1997 - 1998. Διάρκεια: 10’. Εκδόθηκε το 2002 (Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου – Νάκας). 
Έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί (cd: Duo Echochromata).