Έργα ανά Κατηγορία

Opus 8, Variations on Thalassaki - για δύο κιθάρες

Τα μέρη: Song, 1st. Variation, 2nd Var. - Episode, 3rd Var. - Lament, 4th Var. - Danse, Fugue.
Γράφτηκε: 1998. Διάρκεια: 10’. Εκδόθηκε το 2002 (Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου – Νάκας). 
Έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί (cd: Greek Impressions).