Έργα ανά Κατηγορία

Opus 9, The Break up Scene - για φλάουτο ή βιολί και πιάνο

Γράφτηκε: 1998. Διάρκεια: 8’. Εκδόθηκε το 2002 (Εκδόσεις: Παπαγρηγορίου – Νάκας). 
Έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί (cds: Three Composers’ s Generations & Hellanion).

Video: https://youtu.be/1zonTKoAqds