Έργα ανά Κατηγορία

Opus 12, First String Quartet

Τα μέρη: Contrast, Blue Variations, Fugue. 
Γράφτηκε: 1999. Διάρκεια: 16’. Έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί.