Έργα ανά Κατηγορία

Opus 13, (First) Woodwind Quintet - Elegiaco

Γράφτηκε: 1999. Διάρκεια : 10’. Έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί (cd: One night when…).