Έργα ανά Κατηγορία

Opus 31, People

Opus 31a: για βιολί, άλτο σαξόφωνο και πιάνο 
Οpus 31b: για βιολί, βιόλα και πιάνο 
Γράφτηκε: 2004. Διάρκεια: 8’. Έχουν εκτελεσθεί. Το 31b έχει ηχογραφηθεί (cd: One night when…).