Έργα ανά Κατηγορία

Opus 51, Μουσική για το θεατρικό έργο: «Πειρασμός» (του Γρηγορίου Ξενόπουλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δρίτσα)

Γράφτηκε: 2014. Διάρκεια: περίπου 15'.
Χρησιμοποιήθηκε μορφή έτοιμης ηχογράφησης, που δημιουργήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα.
 
Videos: