Έργα ανά Κατηγορία

Opus 57, Μουσική για το θεατρικό έργο «Oscar» του Eric-Emmanuel Schmitt, σε σκηνοθεσία Τάκη Κτενά.

Γράφτηκε: 2015. Διάρκεια περίπου 20'. Χρησιμοποιήθηκε μορφή έτοιμης ηχογράφησης, που δημιουργήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα.

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=aKnJBLcHt3k

https://www.youtube.com/watch?v=JO3-NdamdssJO3-Ndamdss