Έργα ανά Κατηγορία

Opus 58, Τρεις Ποιητικές Αφηγήσεις - για αφηγητή και πιάνο

Πάνω σε τρία ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη:

1. Συμεών  2. Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής   3. Ας Φρόντιζαν

Γράφτηκε: 2015. Διάρκεια: περίπου 8’.

Έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί.