Έργα ανά Κατηγορία

Opus 62, Μουσική για το θεατρικό έργο ‘Ιφιγένεια εν Αυλίδι’ του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τσιριγκούλη.

Γράφτηκε: 2016. Διάρκεια περίπου 25'. Χρησιμοποιήθηκε μορφή έτοιμης ηχογράφησης, που δημιουργήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα και σοπράνο.