Έργα ανά Κατηγορία

Opus 47, Τρία Αιρετικά Κείμενα

Mουσική αφήγηση, για: ηθοποιό - αφηγητή και σύνολο (κλαρινέτο, βιολί, τσέλο και πιάνο). 
Γράφτηκε: 2011. Κείμενα (σε ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε γλώσσα) των:
P. Kropotkin, M. de Sade, A. LaVey. Διάρκεια: 16’. Έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί.

Video: https://youtu.be/iLUkGja07kA