Έργα ανά Κατηγορία

Opus 53, Δύο ‘θεατρικά’ τραγούδια, για άλτο και πιάνο σε ποίηση Έφης Χατζούλη

1. Συγγνώμη,  2. Άρωμα γυναίκας
Γράφτηκε: 2014. Διάρκεια: 6'. Έχει εκτελεσθεί.