Έργα ανά Κατηγορία

Opus 20, Ύμνος - για σοπράνο και πιάνο

(Ύμνος στον Ευάγγελο Αχιλλόπουλο).
Σε ελληνικό κείμενο της Αλίκης Στεργιοπούλου. Γράφτηκε: 2001. Διάρκεια: 4’. 
Έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί.