Έργα ανά Κατηγορία

Opus 27, Three Vocalises – για σοπράνο και κιθάρα (ημιτελές)

Τα μέρη: Dabadi Tarira, Melismatic, Exclamations. 
Γράφτηκε (2 & 3 ημιτελή): 2003. Χωρίς κείμενο. Διάρκεια: 13’. 
Το πρώτο έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί.