Έργα ανά Κατηγορία

Opus 18a/b, Dream Land on a poem by Edgar Allan Poe

Opus 18a για μέτζο ή βαρύτονο, ορχήστρα εγχόρδων και δύο κιθάρες 
Opus 18b για μέτζο ή βαρύτονο, ορχήστρα εγχόρδων και πιάνο 
Γράφτηκε: 2001. Διάρκεια: 10’. Αγγλικό κείμενο. Το 18α έχει εκτελεσθεί και ηχογραφηθεί.