Ηχογραφήσεις - Βίντεο: Κιθάρα & Άλλα

ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΒΑΡΚΑ ΜΠΗΚΑ-ΗΠΕ

Χορωδία 'Αρμονία' Δήμου Σάμου, διευθ.: Λ. Κανάρης
Greek traditional music for choir, cond.: L. Kanaris