Ηχογραφήσεις - Βίντεο: Συνθέσεις

Leonidas Kanaris: Baudelaire (The Pagan's Prayer)

'Η Προσευχή ενός Ειδωλολάτρη', ποίηση Charles Baudelaire
'The Pagan's Prayer', on a poem by Charles Baudelaire