Ηχογραφήσεις - Βίντεο: Συνθέσεις

Leonidas Kanaris: The Possessed (Baudelaire)

'Ο Δαιμονισμένος', ποίηση Charles Baudelaire
'The Possessed', on a poem by Charles Baudelaire