Ηχογραφήσεις - Βίντεο: Συνθέσεις

Leonidas Kanaris: 'One Night When...' (Baudelaire)

'Μια νύχτα που...', ποίηση Charles Baudelaire
'One Night When...', on a poem by Charles Baudelaire