Ηχογραφήσεις - Βίντεο: Συνθέσεις

Leonidas Kanaris: 'Candles' (by C. P.Cavafy)

'Κεριά', ποίηση: Κων/νου Καβάφη
'Candles', on a poem by C. P. Cavafy